Vytvořte fakturu

EPIC - SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EPIC - SLOVAKIA
Stav Zničeno
IČO 31331475
TIN 2020299215
DIČ SK2020299215
Datum vytvoření 01 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPIC - SLOVAKIA
Mudroňova 25/A
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 017 €
Zisk -15 809 €
Vlastní kapitál 646 931 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254411431
Fax(y) 0254411318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 921,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 890,324
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 883,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,267
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 791,723
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,567
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,128
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,938
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,092
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 92
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,268
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,578
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,067
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 671,855
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 674,761
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,604,054
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -929,293
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,809
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 249,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,684
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,684
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 233,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,274
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,274
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 80,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,172
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,178
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,022
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,823
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,017
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,017
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,490
D. Služby (účtová skupina 51) 7,839
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,843
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,162
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,501
4. Sociální náklady (527, 528) 180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 113
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,008
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,008
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 259
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,535
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,688
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,470
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 842
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 842
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,628
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,624
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,005
2. Ostatní náklady (562A) 1,005
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 5,586
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,120
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,120
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331475 TIN: 2020299215 DIČ: SK2020299215
 • Sídlo: EPIC - SLOVAKIA, Mudroňova 25/A, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Září 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   05.02.2015Noví spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   04.02.2015Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   11.01.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   06.05.2010Nové sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   05.05.2010Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   13.03.2001Nové sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   12.03.2001Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   02.02.1999Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   16.03.1998Nové sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   15.03.1998Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   06.10.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   05.10.1994Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   21.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   20.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1993Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.11.1992Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava