Vytvořte fakturu

SIDOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIDOP
IČO 31331637
TIN 2020314835
DIČ SK2020314835
Datum vytvoření 01 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIDOP
Ružová dolina 6, P.O.Box 133
82005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 207 160 €
Zisk 11 108 €
Kapitál 263 732 €
Vlastní kapitál -66 916 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 262,433
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 161,278
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 161,278
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 124,462
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,853
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,155
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,073
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 77,840
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,840
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 233
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,082
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,996
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 262,433
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,790
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,790
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -75,365
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,185
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,550
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,108
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,240
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 238,488
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 238,465
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,752
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,159
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,159
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,914
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 617
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 363
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 205,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 207,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,018
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 201,287
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,333
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,733
D. Služby (účtová skupina 51) 103,526
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,758
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,242
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,493
4. Sociální náklady (527, 528) 23
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 988
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,826
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,826
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 502
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,046
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,761
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,625
2. Ostatní náklady (562A) 1,625
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,136
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,759
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331637 TIN: 2020314835 DIČ: SK2020314835
 • Sídlo: SIDOP, Ružová dolina 6, P.O.Box 133, 82005, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01 27.02.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Klokner 6 639 € (100%) Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.03.2009Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 25 820 05
   27.03.2009Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Klokner
   15.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.12.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   13.12.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   21.03.1996Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   20.03.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   13.12.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   12.12.1993Zrušené sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   SIDOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obkladačské práce
   pokrývačské práce
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Klokner