Vytvořte fakturu

ALAS - štrkové a betónové závody - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.07.2016
Basic information
Obchodní název ALAS - štrkové a betónové závody
Stav V likvidaci
IČO 31331688
TIN 2020316892
DIČ SK2020316892
Datum vytvoření 04 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS - štrkové a betónové závody
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 536 €
Zisk -16 816 €
Kapitál 10 238 €
Vlastní kapitál -717 241 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0269204011, 0269204035, 0269204070
Fax(y) 0269204009, 0269204077
Date of updating data: 27.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,557
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,343
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,343
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,214
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 811
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 811
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 334
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 376
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 693
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -748,640
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 56,401
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -808,141
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,464
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -815,605
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,816
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 759,197
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 759,197
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,120
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,083
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 645,117
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 27.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,536
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,022
D. Služby (účtová skupina 51) 7,414
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 193
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,415
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,486
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,414
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,370
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,985
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 9,985
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,370
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,856
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,816
Date of updating data: 27.07.2016
Date of updating data: 27.07.2016