Vytvořte fakturu

ALAS - štrkové a betónové závody - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název ALAS - štrkové a betónové závody
Stav V likvidaci
IČO 31331688
TIN 2020316892
DIČ SK2020316892
Datum vytvoření 04 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS - štrkové a betónové závody
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 63 €
Zisk -5 492 €
Kapitál 10 238 €
Vlastní kapitál -717 241 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0269204011, 0269204035, 0269204070
Fax(y) 0269204009, 0269204077
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 773,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,343
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,343
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 765,521
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 765,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 765,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 492
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 492
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 773,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,869
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 56,402
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,957
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,464
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -67,421
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,492
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 762,995
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 762,995
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,909
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 644,606
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 63
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 63
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 638
D. Služby (účtová skupina 51) 144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 94
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -575
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -144
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,437
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,243
2. Ostatní náklady (562A) 4,243
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,437
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,012
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,492
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016