Vytvořte fakturu

PRETTY Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRETTY Trading
IČO 31331700
TIN 2020350354
DIČ SK2020350354
Datum vytvoření 02 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRETTY Trading
Cesta mládeže 18
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 317 004 €
Zisk -3 916 €
Kontaktní informace
Email info@pretty-trading.sk
Telefon(y) 0347741268, 0347741269, 0347741270, 0347742093, 0347742094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 810,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 702,693
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,409
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,678
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 810,639
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,944
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 728
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 85,492
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,916
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 721,695
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,541
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 673,656
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,795
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,776
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,671
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610,414
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,767
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 317,004
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 315,472
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 462
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,070
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 311,268
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 222,783
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,591
C. Služby (účtová skupina 51) 36,998
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,168
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,824
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 597
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 12,162
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,736
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,562
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,692
M. Úrokové náklady (562) 5,723
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 50
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,919
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,692
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,956
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,916
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331700 TIN: 2020350354 DIČ: SK2020350354
 • Sídlo: PRETTY Trading, Cesta mládeže 18, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01 07.09.1994
  Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01 15.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Kučera 3 320 € (50%) R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01
  PRETTY TRADING LLP 3 320 € (50%) Glasgow G2 4JR Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2015Noví spoločníci:
   PRETTY TRADING LLP Bath Street 272 Glasgow G2 4JR Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
   02.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   26.06.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.09.1994
   25.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera M. Rázusa 29 Malacky 901 01
   15.12.2004Nové obchodné meno:
   PRETTY Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta mládeže 18 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Ing. Ivan Kučera M. Rázusa 29 Malacky 901 01
   14.12.2004Zrušené obchodné meno:
   PRETTY TRADING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   07.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   07.06.1999Nové sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   06.06.1999Zrušené sidlo:
   Lachova 32 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Ing. Alojzia Kučerová Lachova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava
   Ing. Alojzia Kučerová - riaditeľka Lachova 32 Bratislava
   26.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   25.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera - zástupca riaditeľa Sokolská 226 Závod
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v sortimente: obuv, textil, hračky, papier, papierenské a kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, fólie a výrobky z plastických hmôt, laminátov a stavebný materiál
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Lukačovičová Šalviova 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Lukačovičová - zástupkyňa riaditeľa Šalviova 36 Bratislava
   02.09.1992Nové obchodné meno:
   PRETTY TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 32 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v sortimente: obuv, textil, hračky, papier, papierenské a kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, fólie a výrobky z plastických hmôt, laminátov a stavebný materiál
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Ing. Alojzia Kučerová Lachova 32 Bratislava
   Anna Lukačovičová Šalviova 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava
   Ing. Peter Kučera - zástupca riaditeľa Sokolská 226 Závod
   Ing. Alojzia Kučerová - riaditeľka Lachova 32 Bratislava
   Anna Lukačovičová - zástupkyňa riaditeľa Šalviova 36 Bratislava