Vytvořte fakturu

INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
IČO 31331726
TIN 2020300667
DIČ SK2020300667
Datum vytvoření 08 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 898 €
Zisk -26 131 €
Kapitál 49 712 €
Vlastní kapitál 25 584 €
Kontaktní informace
Email pfstatik@pfstatik.sk
Telefon(y) 0267200051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,981
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,234
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,234
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,234
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,621
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,629
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,992
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,062
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,930
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 126
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,981
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -548
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 115
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,218
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,218
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,611
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,611
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,131
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,529
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,703
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,703
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,882
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,393
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,393
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,476
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,693
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,320
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,944
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,944
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 75,898
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 75,898
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 75,898
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 371
D. Služby (účtová skupina 51) 41,547
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,730
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,512
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,666
4. Sociální náklady (527, 528) 1,552
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 582
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 582
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 588
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,980
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 251
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,131
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331726 TIN: 2020300667 DIČ: SK2020300667
 • Sídlo: INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava 12.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dipl. Ing. Reinhard Klestil 6 639 € (100%) Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.04.2008Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Schweglergasse 11 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   16.04.2008Zrušené sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   09.04.2001Nové sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   08.04.2001Zrušené sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   06.03.1995Nové sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská služba v stavebníctve, strojárskom priemysle
   inžinierska činnosť
   geodetické a kartografické činnosti
   sprostredkovanie obchodu, obch. činnosť so spotrebným tovarom
   zastupovanie česko-slovenských zahraničných právnických osôb v obchodných jednaniach
   využitie patentov a obchodných znakov v súvislosti so svojou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika