Vytvořte fakturu

Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
IČO 31331751
TIN 2020328673
DIČ SK2020328673
Datum vytvoření 04 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
Syslia 40
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 832 143 €
Zisk 8 537 €
Kapitál 569 789 €
Vlastní kapitál 14 923 €
Kontaktní informace
Email koloria@koloria.sk
Telefon(y) 0252920349
Mobile(y) 0905982591
Fax(y) 0252920349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 655,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,753
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,753
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,753
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 611,550
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 587,633
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 587,633
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,074
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,074
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,074
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,843
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,741
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 655,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,555
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,555
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 400,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,268
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,268
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,537
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,943
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,512
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,512
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,431
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,843
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,843
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,269
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,570
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 933
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,816
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 832,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 832,143
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 743,323
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 88,820
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,457
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 609,873
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,806
D. Služby (účtová skupina 51) 126,465
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,361
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,709
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,437
4. Sociální náklady (527, 528) 215
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 952
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,686
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,999
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,741
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,741
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,741
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,945
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,408
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,408
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,537
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015