Vytvořte fakturu

RICOH Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název RICOH Slovakia
IČO 31331785
Datum vytvoření 07 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RICOH Slovakia
Koceľova 9
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 757 762 €
Zisk 268 144 €
Kapitál 4 531 053 €
Vlastní kapitál 3 485 286 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250248277, 0232630620, 0232630621
Fax(y) 0250248261, 0232630661
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,071,294
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 927,564
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,378
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,127
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 902,186
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 694,577
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 207,609
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,136,522
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 400,461
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,461
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,020,442
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,009,619
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,619
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,816
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,007
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,715,619
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,107
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,702,512
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,208
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,071,294
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,513,583
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 136,095
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 136,095
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,610
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,095,602
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,095,602
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 132
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 132
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,144
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 557,711
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,853
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,459
12. Odložený daňový závazek (481A) 23,394
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 481,891
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 288,385
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,385
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,414
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,391
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,948
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,967
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,967
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,692,652
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,757,762
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,338,124
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,319,645
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 34,883
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,110
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,400,635
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,012,439
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,423,811
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 92,979
D. Služby (účtová skupina 51) 369,208
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 923,081
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 666,869
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 222,296
4. Sociální náklady (527, 528) 33,916
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,632
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 538,640
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 538,640
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,349
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,496
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 357,127
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,759,332
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,255
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,243
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,243
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,039
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 226
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,813
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,216
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 359,343
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 91,199
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 118,957
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -27,758
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 268,144
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016
 • IČO :31331785
 • Sídlo: RICOH Slovakia, Koceľova 9, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 14.10.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ricoh Europe Holdings PLC 136 095 € (100%) Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.10.2016
   12.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Nicola Clare Downing Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 22.07.2015
   31.07.2015Nové obchodné meno:
   RICOH Slovakia s.r.o.
   04.07.2015Noví spoločníci:
   Ricoh Europe Holdings PLC Triton Street 20 Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie služby
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   08.03.1994Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 08
   07.09.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky