Vytvořte fakturu

C.A. TURIST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C.A. TURIST
IČO 31331793
TIN 2020316991
DIČ SK2020316991
Datum vytvoření 08 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.A. TURIST
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 009 €
Zisk 1 216 €
Kapitál 7 499 €
Vlastní kapitál 3 161 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252931211, 0252931214
Mobile(y) +421905517255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,323
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,203
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 532
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 260
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,261
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,393
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,323
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,143
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,896
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,039
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,947
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,885
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 433
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 564
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 492
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,125
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 113,141
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,009
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,341
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 868
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,635
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,683
D. Služby (účtová skupina 51) 100,764
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,226
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,968
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,374
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,894
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,176
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331793 TIN: 2020316991 DIČ: SK2020316991
 • Sídlo: C.A. TURIST, Odborárska 23, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
  Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Macho 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  Janka Panáková 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2014Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   21.10.2014Nové sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   04.01.2005Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce a čistiace práce
   prípravné práce pre stavbu - zemné , búracie a výkopové práce bez použitia výbušnín
   zámočníctvo
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   03.01.2005Zrušené obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   25.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   22.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda