Vytvořte fakturu

A R E A geodetická - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A R E A geodetická
IČO 31331807
TIN 2020316947
DIČ SK2020316947
Datum vytvoření 08 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A R E A geodetická
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 877 €
Zisk -19 379 €
Kapitál 90 691 €
Vlastní kapitál 55 439 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243414503, 0903456977
Mobile(y) 0903456977
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,000
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,530
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,703
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,806
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,021
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 54,530
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,060
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,677
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,677
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,764
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 29,401
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,379
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,470
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,813
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,657
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,231
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 890
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,536
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,877
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,877
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,296
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,376
C. Služby (účtová skupina 51) 9,782
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,401
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,696
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,887
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,154
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,419
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,719
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,419
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,379
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331807 TIN: 2020316947 DIČ: SK2020316947
 • Sídlo: A R E A geodetická, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava 14.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Štvrtecký 13 280 € (100%) Fedinova 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   19.05.1997Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   18.05.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách spojených s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   A R E A spol. s r. o. geodetická spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon funkcie zodpovedného geodeta
   overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác
   zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
   zabezpečovanie majetko-právneho vysporiadania nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava