Vytvořte fakturu

SCHIESSER KORK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SCHIESSER KORK SLOVAKIA
IČO 31331882
TIN 2020332809
DIČ SK2020332809
Datum vytvoření 08 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIESSER KORK SLOVAKIA
Riazanská 41
83103
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál -2 906 €
Vlastní kapitál -10 712 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244855806
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -2,907
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,123
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 595
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 595
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -5,331
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -5,342
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,342
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,613
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,613
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -2,907
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,673
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,149
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,149
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -524
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,766
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 41
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 41
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 766
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015