Vytvořte fakturu

BRATOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRATOS
IČO 31331939
TIN 2020352059
DIČ SK2020352059
Datum vytvoření 09 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRATOS
Slovnaftská 19/II. 14148
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 228 €
Zisk -13 100 €
Kapitál 38 203 €
Vlastní kapitál -40 915 €
Kontaktní informace
Email bratos@orangemail.sk
Telefon(y) 0245520047, 0253410225, 0905621839
Mobile(y) 0905621839, 0915724003
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,872
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,435
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,366
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,069
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,490
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,732
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,461
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 271
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,565
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,407
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,407
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 53
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 140
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 947
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 947
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,872
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,015
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,615
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,615
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,887
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 809
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 748
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 61
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,424
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,424
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 625
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 351
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 146
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,572
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 70,228
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,431
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,506
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,291
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,641
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,907
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,905
D. Služby (účtová skupina 51) 5,420
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,316
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,557
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,011
4. Sociální náklady (527, 528) 748
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 568
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,181
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,181
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,705
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,727
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,925
2. Ostatní náklady (562A) 1,925
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,802
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,727
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,140
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331939 TIN: 2020352059 DIČ: SK2020352059
 • Sídlo: BRATOS, Slovnaftská 19/II. 14148, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava 19.09.1997
  Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava 19.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Mihale 6 700 € (100%) Ďatelinová 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2010Nové sidlo:
   Slovnaftská 19/II. 14148 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výdajne stravy
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   20.05.2010Zrušené sidlo:
   Lieskovec 13 Bratislava 821 06
   15.06.2006Nové sidlo:
   Lieskovec 13 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinova 3 Bratislava 821 01
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Gessayova 43 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   budovanie systémov manažérstva kvality v organizáciách podľa noriem rady ISO 9000 a noriem súvisiacich (ISO 14000, ISO TS 16949, HACCP) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   prednášková a školiaca činnosť
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   marketing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   08.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   19.09.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   05.10.1993Nové sidlo:
   Gessayova 43 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Marian Garaj Azalková 8 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Luboš Zrínyi Blagoevova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Garaj
   Ing. Milan Mihale
   09.09.1992Nové obchodné meno:
   BRATOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Marian Garaj Azalková 8 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Luboš Zrínyi Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Garaj
   Ing. Milan Mihale