Vytvořte fakturu

Ricambi - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ricambi
IČO 31331947
TIN 2020328684
DIČ SK2020328684
Datum vytvoření 10 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ricambi
Ľubochnianska 1015/6
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 810 €
Zisk 815 €
Kapitál 29 024 €
Vlastní kapitál 7 778 €
Kontaktní informace
Email ricambi@azet.sk
Telefon(y) 0244454612
Mobile(y) 0905241315, 0905620582
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,147
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,147
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,059
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,059
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,987
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,987
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,987
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,101
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,986
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,147
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,593
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,740
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,740
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 815
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,554
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 255
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,731
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,152
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,152
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 361
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 127
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,810
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,576
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,659
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,687
D. Služby (účtová skupina 51) 6,985
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,746
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,219
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,485
4. Sociální náklady (527, 528) 42
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,151
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,663
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 106
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 230
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 230
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015