Vytvořte fakturu

P e W a S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P e W a S
IČO 31332013
TIN 2020315198
DIČ SK2020315198
Datum vytvoření 10 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P e W a S
Vansovej 2
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 155 511 €
Zisk -37 225 €
Kapitál 7 603 €
Vlastní kapitál -14 498 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243191528, 0243638114, 0243638115, 0220606296
Mobile(y) +421903439146, 0903439146
Fax(y) 0220606236
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 132,475
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 132,475
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,395
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,999
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,432
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,686
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,281
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 224,474
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,375
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,162
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 170,798
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,225
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 78,099
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 403
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,362
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64,333
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,118
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,911
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 155,511
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 154,014
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,236
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 189,166
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,583
C. Služby (účtová skupina 51) 26,327
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 59,708
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,940
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,241
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -3,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 367
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,655
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,340
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 42
X. Úrokové výnosy (662) 42
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,644
M. Úrokové náklady (562) 894
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,750
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,602
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -36,257
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 968
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37,225
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332013 TIN: 2020315198 DIČ: SK2020315198
 • Sídlo: P e W a S, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ján Horváth Grösslingova 73 Bratislava 811 09 31.07.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SolarLand Invest, s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava 811 09
  Portofino Holding, a.s. 3 320 € (50%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2014Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Horváth Grösslingova 73 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 31.07.2014
   07.08.2014Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 36 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.09.1992
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.1992
   02.07.2014Noví spoločníci:
   SolarLand Invest, s.r.o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Portofino Holding, a.s. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   01.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   05.09.2007Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   27.08.2003Nové predmety činnosti:
   organizácia vzdelávacích podujatí, výstav, seminárov a konferencií
   výroba mazív, technických kvapalín
   výroba drogerijných výrobkov, kozmetiky a autokozmetiky
   výroba krbovej chémie
   výroba prípravkov na ošetrenie obuvi
   plnenie výrobkov, technických kvapalín do obalov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.09.1992
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.1992
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   26.11.1998Nové sidlo:
   Mlynské nivy 36 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   25.11.1998Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   02.11.1995Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   01.11.1995Zrušené sidlo:
   Rybničná 57 Bratislava 831 07
   31.05.1994Nové sidlo:
   Rybničná 57 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   30.05.1994Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   30.06.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   29.06.1993Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   10.09.1992Nové obchodné meno:
   P e W a S s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačno-poradenská činnosť zameraná na efektívne využitie palív a mazív s dôrazom na ochranu životného prostredia
   výrobná činnosť zameraná na ekologicky nezávadné produkty
   analýzna činnosť v oblasti chemicých rozborov
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beáta Verčimáková , CSc. Furdekova 12 Bratislava
   Doc.Ing. Bohuslav Žúži , CSc. Sládkovičova 35 Pezinok