Vytvořte fakturu

GEOTOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEOTOP
IČO 31332048
TIN 2020316859
DIČ SK2020316859
Datum vytvoření 10 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOTOP
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 794 €
Zisk 28 626 €
Kapitál 29 768 €
Vlastní kapitál -18 348 €
Kontaktní informace
Email geotopsro@gmail.com
Telefon(y) +421243292487
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,118
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,118
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,476
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,476
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,476
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,642
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,581
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,061
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,118
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,278
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,499
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 54
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,445
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,619
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,717
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,336
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,840
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,560
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,560
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,946
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,794
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,794
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,087
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,616
D. Služby (účtová skupina 51) 5,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 176
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,707
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,883
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 309
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 309
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,358
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,358
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,049
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,658
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,032
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,032
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,626
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332048 TIN: 2020316859 DIČ: SK2020316859
 • Sídlo: GEOTOP, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Uhliarik 10.09.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rudolf Uhliarik 3 585 € (52.9%)
  Johann Danihel 3 187 € (47.1%) 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   10.09.1992Nové obchodné meno:
   GEOTOP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Geodetické práce pre iné subjekty okrem prác v geodetických základoch, evidencie nehnuteľností, AIS GK, operáte štátnej hranice, geometrických plánov na zmenu administratívnych jednotiek a katastrálnych hraníc.
   Noví spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Uhliarik