Vytvořte fakturu

T.I.E.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T.I.E.S.
IČO 31332099
TIN 2020290690
DIČ SK2020290690
Datum vytvoření 11 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.I.E.S.
Technická 5
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 282 034 €
Zisk -238 998 €
Kapitál 3 055 628 €
Vlastní kapitál 941 748 €
Kontaktní informace
Email insta@insta.sk
Telefon(y) 0905746982, 0243426585, 0265412770
Mobile(y) 0905722790, 0905745583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,923,139
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,993,909
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 457,659
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 83,333
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 339,764
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,562
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,536,250
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,536,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,230
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 811,658
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 811,658
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 116,282
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,992
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,290
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,107
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 183
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,923,139
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 841,305
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,070,276
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,726
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,072,002
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -189,973
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -189,973
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -238,998
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,081,834
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 142
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,081,692
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 185,616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 368,143
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,871
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,939
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,124
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,412,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 282,035
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 282,034
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 174,938
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 84,485
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,428
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,521
D. Služby (účtová skupina 51) 100,945
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 142,316
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,733
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,344
4. Sociální náklady (527, 528) 5,239
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,141
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,893
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -138,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,686
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 85,000
2. Ostatní náklady (562A) 85,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,686
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99,685
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -238,038
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -238,998
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332099 TIN: 2020290690 DIČ: SK2020290690
 • Sídlo: T.I.E.S., Technická 5, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01 17.01.2000
  Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 04.11.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oľga Baligová 200 000 € (100%) Deviata 8/A Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2003Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom motorových vozidiel
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   17.01.2000Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   16.01.2000Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   14.09.1998Nové sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchodu
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   25.06.1993Nové sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   24.06.1993Zrušené sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1992Nové obchodné meno:
   T.I.E.S., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava