Vytvořte fakturu

H Y K O M A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H Y K O M A S
IČO 31332391
TIN 2020908395
DIČ SK2020908395
Datum vytvoření 17 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H Y K O M A S
Višňová 7a
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 850 €
Zisk 1 312 €
Kapitál 13 986 €
Vlastní kapitál 7 465 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903673346
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,735
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,735
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 757
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,872
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,161
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,777
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 826
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,312
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,384
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,640
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,744
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 784
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,850
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,781
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 69
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,051
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,344
C. Služby (účtová skupina 51) 1,513
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 465
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,724
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,799
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,924
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 527
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 527
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -527
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,272
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332391 TIN: 2020908395 DIČ: SK2020908395
 • Sídlo: H Y K O M A S, Višňová 7a, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eduard Hyránek, PhD. Višňová 7/a Bratislava 831 01 01.01.2007
  Ing. arch. Peter Hyránek Višňová 7/A Bratislava 831 01 28.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eduard Hyránek, PhD. 6 639 € (100%) Višňová 7/a Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2012Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Hyránek Višňová 7/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.09.2012
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek , PhD. Višňová 7/a Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Hyránek , PhD. Višňová 7/a Bratislava 831 01
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   10.04.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
   nákup a predaj výpočtovej techniky a komponentov
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   06.09.1999Nové sidlo:
   Višňová 7a Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   tlačenie, rozmnožovanie a rozširovanie publikácií okrem remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava 851 05
   05.09.1999Zrušené sidlo:
   Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ-výkonavanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   10.04.1995Nové sidlo:
   Budatínska 29 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ-výkonavanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava
   09.04.1995Zrušené sidlo:
   M. Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Július Kohútik Cígeľská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Malý M. Sch. Trnavského 22 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kohútik Cígeľská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Malý M. Sch. Trnavského 22 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava
   19.07.1992Nové obchodné meno:
   H Y K O M A S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Július Kohútik Cígeľská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Malý M. Sch. Trnavského 22 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Hyránek Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Július Kohútik Cígeľská 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Malý M. Sch. Trnavského 22 Bratislava
   Vladimír Smaženka Ľubovnianska 1 Bratislava