Vytvořte fakturu

M E D I L A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M E D I L A S
IČO 31332528
TIN 2020293110
DIČ SK2020293110
Datum vytvoření 18 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M E D I L A S
Malinová 2/A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 921 213 €
Zisk 200 230 €
Kapitál 2 085 001 €
Vlastní kapitál 1 077 336 €
Kontaktní informace
Email mail@medilas.sk
Telefon(y) 0257206140
Fax(y) 0257206142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,285,255
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,403
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,901
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 1,901
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,502
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 113,825
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,677
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,161,171
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 188,959
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,817
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 51,003
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 498
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 50,505
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,155,047
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,148,915
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,148,915
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,132
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 766,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,502
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 754,660
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,681
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 806
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,875
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,285,255
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,277,566
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 144,763
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 916,074
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 916,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 200,230
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,689
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 333
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 333
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 718
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 718
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 49,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 936,721
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 364,320
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,320
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 531,422
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,421
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,702
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,856
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,132
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,831
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,301
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,900,854
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,921,213
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,827,892
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,962
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,467
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,892
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,641,840
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 832,749
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,308
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -5,664
D. Služby (účtová skupina 51) 494,551
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 175,942
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,186
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,426
4. Sociální náklady (527, 528) 2,330
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,074
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,117
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,117
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,513
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 42,206
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,044
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 279,373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 546,910
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,647
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,700
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,466
2. Ostatní náklady (562A) 3,234
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 59
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,888
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,605
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 261,768
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 61,538
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 65,404
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,866
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 200,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332528 TIN: 2020293110 DIČ: SK2020293110
 • Sídlo: M E D I L A S, Malinová 2/A, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 05.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Šolík 14 000 € (93.3%) Nálepkova 27 Pezinok 902 01
  Ing. Erika Šolíková 1 000 € (6.7%) Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Erika Šolíková Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.11.2008
   10.11.2008Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   23.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   26.02.2005Nové sidlo:
   Malinová 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   25.02.2005Zrušené sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   28.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   27.11.2003Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   14.07.1998Nové sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   27.07.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   26.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava
   18.09.1992Nové obchodné meno:
   M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj medicínskotechnických prístrojov a nástrojov
   Noví spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava