Vytvořte fakturu

POEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název POEM
IČO 31332544
TIN 2020314824
DIČ SK2020314824
Datum vytvoření 18 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POEM
Teslova 12
82102
Bratislava
Financial information
Zisk -2 226 €
Kapitál 2 728 €
Vlastní kapitál 319 €
Kontaktní informace
Email cibulka@euroweb.sk
Telefon(y) 0252966181
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,757
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,675
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,757
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,907
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 192
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 192
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,512
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,512
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,226
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,664
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,053
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 3,053
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,411
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 451
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,120
D. Služby (účtová skupina 51) 1,120
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,120
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,120
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 53
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -146
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,266
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,226
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015