Vytvořte fakturu

TEKDAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEKDAN
IČO 31332552
TIN 2020290811
DIČ SK2020290811
Datum vytvoření 21 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKDAN
Björnsonova 3
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 753 972 €
Zisk 41 505 €
Kapitál 594 637 €
Vlastní kapitál 167 975 €
Kontaktní informace
Email j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Telefon(y) 0262410158, 0262410391, 0262410069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 881,224
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93,087
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,087
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,564
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 66,523
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 787,863
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,159
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,520
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 6,639
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -51,849
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -52,949
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 109,989
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,989
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 711,564
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 512,487
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 199,077
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 274
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,224
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,519
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,880
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,880
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 12,012
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 12,012
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 143,624
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 143,624
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,505
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 676,672
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,224
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,224
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 671,381
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 668,431
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 668,431
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -105,773
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,768
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,065
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,890
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,067
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,067
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 753,992
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 753,972
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 751,972
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,595
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,714
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,186
D. Služby (účtová skupina 51) 568,155
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,581
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,842
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,796
4. Sociální náklady (527, 528) 943
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,686
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,686
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 494
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,377
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135,917
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,735
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 212
2. Ostatní náklady (562A) 212
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,523
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,715
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,157
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,157
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,505
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015