Vytvořte fakturu

MEGAPTERA, Trading Company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název MEGAPTERA, Trading Company
IČO 31332641
Datum vytvoření 17 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEGAPTERA, Trading Company
Nitrianska 99
92001
Hlohovec
Financial information
Zisk -4 314 €
Kapitál 8 435 €
Vlastní kapitál 6 776 €
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,800
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,800
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,800
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 174,371
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 180,171
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,885
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,701
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,701
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,604
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,314
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 185,056
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 433
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 184,619
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,491
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 148,168
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,297
C. Služby (účtová skupina 51) 2,856
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 441
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,297
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,856
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,353
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,314
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016