Vytvořte fakturu

MEDIFERA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název MEDIFERA
IČO 31332668
TIN 2020343248
DIČ SK2020343248
Datum vytvoření 17 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 473 €
Zisk -317 028 €
Kapitál 171 364 €
Vlastní kapitál -647 487 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0257200949
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,690
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,584
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 961
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 961
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 623
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 623
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 106
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 106
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -961,132
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,036,914
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,036,914
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 125,817
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,475
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,811,310
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,811,310
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -317,028
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 962,822
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,497
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,497
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 947,331
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 940,706
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,103
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 903
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,773
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 208
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,786
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,473
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,273
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 299,810
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 173
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 132,567
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,616
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,469
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,861
4. Sociální náklady (527, 528) 6,286
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,156
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,205
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -13,205
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,789
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,087
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -264,337
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -132,540
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,731
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 48,343
2. Ostatní náklady (562A) 48,343
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,388
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,731
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -316,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -317,028
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016