Vytvořte fakturu

MEDIFERA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název MEDIFERA
IČO 31332668
TIN 2020343248
DIČ SK2020343248
Datum vytvoření 17 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -45 400 €
Kapitál 171 364 €
Vlastní kapitál -647 487 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0257200949
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 762
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 624
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 624
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 138
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 762
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,006,532
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,036,914
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,036,914
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 125,817
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,475
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,128,338
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,128,338
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,400
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,294
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,005,286
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 993,789
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,497
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,008
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 702
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 702
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 306
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,000
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -457
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 935
D. Služby (účtová skupina 51) 1,682
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) -3,459
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) -659
4. Sociální náklady (527, 528) -2,800
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 457
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,617
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,897
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,783
2. Ostatní náklady (562A) 43,783
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,114
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,897
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,440
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -45,400
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016