Vytvořte fakturu

MEDIA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIA Bratislava
IČO 31332765
TIN 2020293088
DIČ SK2020293088
Datum vytvoření 22 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA Bratislava
Panenská 30
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 885 €
Zisk 529 €
Kapitál 50 794 €
Vlastní kapitál 17 983 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254411283
Mobile(y) +421903448404, +421903448408
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,263
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,876
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,876
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,956
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 920
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,668
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,644
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,719
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,719
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,263
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,950
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,950
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,596
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,596
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 529
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,118
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,118
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,524
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,885
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,885
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,885
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,260
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,053
D. Služby (účtová skupina 51) 5,562
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,452
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,452
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 625
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,270
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 529
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 529
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332765 TIN: 2020293088 DIČ: SK2020293088
 • Sídlo: MEDIA Bratislava, Panenská 30, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava 22.09.1992
  Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava 811 08 07.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gabriela Mitošinková 6 639 € (100%) Tupolevova 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2004Noví spoločníci:
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 07.05.2003
   24.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.1998Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava
   22.09.1992Nové obchodné meno:
   MEDIA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 30 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   reklamná a propagačná činnosť
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriela Mitošinková Tupolevova 7 Bratislava