Vytvořte fakturu

Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
IČO 31332820
TIN 2020345228
DIČ SK2020345228
Datum vytvoření 22 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
Jána Stanislava 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 904 €
Zisk -932 €
Kapitál 4 193 €
Vlastní kapitál 3 959 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,222
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,816
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,222
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,027
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,190
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 182
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,052
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -932
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,195
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,125
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,904
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,504
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 400
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,798
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,017
C. Služby (účtová skupina 51) 781
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 106
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 78
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 78
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -932
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015