Vytvořte fakturu

H V print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H V print
IČO 31332862
TIN 2020335768
DIČ SK2020335768
Datum vytvoření 23 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H V print
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 649 929 €
Zisk 31 619 €
Kapitál 384 919 €
Vlastní kapitál 237 811 €
Kontaktní informace
Email hvprint@hvprint.sk
Telefon(y) 0220909668, 0244633092, 0903561555, 0903780160, 0905507183, 0917453351, 0244458363, 0244460924
Mobile(y) +421903561555, 0903780160, 0917453351
Fax(y) 0244458363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 358,827
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 129,215
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 129,215
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 129,215
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,369
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99,456
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 83,892
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,213
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,213
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,561
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,576
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,243
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 358,827
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,430
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 170,508
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 170,508
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,619
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,559
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,072
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,072
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 487
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 64,183
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,821
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,821
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 998
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,528
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,838
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 53,817
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 53,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 618,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 649,929
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 618,270
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,659
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,057
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 286,540
D. Služby (účtová skupina 51) 108,055
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,981
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 121,893
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,121
4. Sociální náklady (527, 528) 2,967
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 900
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,149
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,149
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,432
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,872
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 223,675
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,053
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,655
2. Ostatní náklady (562A) 1,655
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,398
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,047
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,825
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,206
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,206
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31332862 TIN: 2020335768 DIČ: SK2020335768
 • Sídlo: H V print, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Emília Vadovičová riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 23.09.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Emília Vadovičová 6 639 € (100%) Rumančekova 6 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   08.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   27.10.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12/A / 3409 Bratislava 831 03
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   22.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.09.1992
   21.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   H V print, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   10.10.1993Zrušené obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka
   23.09.1992Nové obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie a reklamy
   výroba a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a merkantilných tlačív
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka