Vytvořte fakturu

ANVER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANVER
IČO 31332943
TIN 2020345239
DIČ SK2020345239
Datum vytvoření 28 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANVER
Moldavská 21
04011
Bratislava
Financial information
Zisk -2 395 €
Kapitál 168 272 €
Vlastní kapitál 117 €
Kontaktní informace
Email eyre@centrum.sk
Telefon(y) 0944245167
Mobile(y) 0944245167
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 168,295
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,768
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,768
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,572
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 196
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 153,527
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,050
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 86,383
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,175
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,175
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 208
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,295
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,279
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 499
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 499
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,022
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,443
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,395
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,574
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 80
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 80
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 161,159
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,735
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,735
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,837
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,161
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,286
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 140
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,304
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,435
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,060
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 370
4. Sociální náklady (527, 528) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,435
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,435
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,395
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015