Vytvořte fakturu

TELETECHNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název TELETECHNIK
IČO 31333095
TIN 2020313548
DIČ SK2020313548
Datum vytvoření 29 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELETECHNIK
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 191 305 €
Zisk 2 604 €
Kapitál 50 607 €
Vlastní kapitál 11 636 €
Kontaktní informace
Email info@teletechnik.sk
Telefon(y) 0255649054, 0255649055, 0255649056, 0903422202, 0250230202
Mobile(y) 0903422202
Fax(y) 0250230201
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,804
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,804
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,804
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,660
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,865
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,694
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,464
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,559
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,143
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,173
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,604
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,905
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,585
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,190
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 579
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,367
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,449
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,320
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 191,305
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,064
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 183,241
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 186,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,076
C. Služby (účtová skupina 51) 113,270
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,568
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 482
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,117
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,784
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,959
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,222
M. Úrokové náklady (562) 518
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 704
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,564
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,604
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016