Vytvořte fakturu

MEDIA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIA TRADE
IČO 31333150
TIN 2020364995
DIČ SK2020364995
Datum vytvoření 29 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA TRADE
Krížna 28
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 953 872 €
Zisk 14 581 €
Kapitál 1 225 699 €
Vlastní kapitál 707 574 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255422129
Fax(y) 0250227111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,165,191
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 781,556
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 471,245
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,317
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 391,988
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,940
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 310,311
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 32,180
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 278,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,338
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 94,994
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,994
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 255,504
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 233,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,340
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,086
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,840
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,068
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,772
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,297
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,369
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,928
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,165,191
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,433
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 160,607
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 160,607
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 537,545
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 537,545
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,581
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 444,758
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 109,068
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 102,527
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 327,524
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 305,741
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305,741
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,135
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,417
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,947,677
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,953,872
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,652,281
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 295,396
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,195
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,924,364
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,449,180
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,051
D. Služby (účtová skupina 51) 169,648
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 179,963
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,232
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,566
4. Sociální náklady (527, 528) 4,165
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,147
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 83,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 83,779
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -42,377
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,508
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,689
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,689
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,824
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,243
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,362
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,581
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333150 TIN: 2020364995 DIČ: SK2020364995
 • Sídlo: MEDIA TRADE, Krížna 28, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 29.09.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Ivan Kmotrík 7 000 € (100%) Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava Vznik funkcie: 29.09.1992
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   07.12.1998Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   28.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   20.04.1994Nové sidlo:
   Krížna 28 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení-lekáreň
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   19.04.1994Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   29.09.1992Nové obchodné meno:
   MEDIA TRADE spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v obchode
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov
   vydavateľská činnosť
   realitná kancelária
   marketing a management v uvedených oblastiach
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava