Vytvořte fakturu

Lazaretská 15 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název Lazaretská 15
Stav Zničeno
IČO 31333486
Datum vytvoření 02 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lazaretská 15
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 209 708 €
Zisk 77 511 €
Kapitál 968 005 €
Vlastní kapitál 901 623 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259420000
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 996,191
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 845,652
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 845,652
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 495,689
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 149,590
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,105
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,034
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,034
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 148,485
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 148,485
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 949
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 949
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 996,191
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 934,211
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 497,909
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 49,791
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 49,791
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 309,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 309,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,980
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 39,321
12. Odložený daňový závazek (481A) 39,321
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,547
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,547
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 322
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,790
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,790
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 209,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 209,708
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 209,708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,186
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 121
D. Služby (účtová skupina 51) 53,760
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,658
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,644
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,644
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,003
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,522
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,827
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -149
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,373
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,862
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,896
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6,034
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,511
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016
 • IČO :31333486
 • Sídlo: Lazaretská 15, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   06.03.1997Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   02.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným