Vytvořte fakturu

Egas - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Egas
IČO 31333494
TIN 2020299017
DIČ SK2020299017
Datum vytvoření 02 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Egas
Žižkova 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 309 226 €
Zisk 115 250 €
Kapitál 432 556 €
Vlastní kapitál -375 588 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254412921
Mobile(y) +421903708363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 341,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,912
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,912
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,912
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 308,395
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 238,695
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 235,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,760
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,700
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 43,069
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,631
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,275
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -260,338
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -383,374
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 143,772
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -527,146
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,250
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,920
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,055
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12,765
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,130
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,160
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 510,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 348,494
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348,494
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 132,754
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,754
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,840
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,534
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 571
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,918
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 63,307
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,309,226
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,104,017
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205,209
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,179,793
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 449,911
D. Služby (účtová skupina 51) 559,064
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,190
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,721
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,297
4. Sociální náklady (527, 528) -828
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,751
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,779
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -10,018
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,116
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,433
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,042
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,954
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,564
2. Ostatní náklady (562A) 2,564
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,948
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,235
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,235
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333494 TIN: 2020299017 DIČ: SK2020299017
 • Sídlo: Egas, Žižkova 1, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 02.10.1992
  Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 02.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Ďumbala 2 324 € (35%) Starhradská 16 Bratislava 851 05
  Ing. Ján Sýkora 2 324 € (35%) kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
  Tibor Neusch 1 992 € (30%) Galanta 924 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.10.1992
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.10.1992
   25.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   02.10.1992Nové obchodné meno:
   Egas spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb.
   Marketing, management v oblasti investičnej výstavby.
   Inžinierska činnosť, reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava