Vytvořte fakturu

ELVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELVIS
IČO 31333516
TIN 2020810990
DIČ SK2020810990
Datum vytvoření 01 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELVIS
Obchodná 27
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 439 756 €
Zisk 18 301 €
Kapitál 2 514 765 €
Vlastní kapitál 72 988 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252932442, 0252932441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,147,063
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,987,837
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,987,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 818,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,151,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,060
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,157,212
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 106,877
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 95,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,860
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,017
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,050,335
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,410
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,046,925
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,014
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,147,063
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,289
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 402
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 402
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 147,438
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -102,810
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,301
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,908
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,913,451
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,912,431
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,209
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,463
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,463
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 497
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 745
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,089
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 248
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 248
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 54,866
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 54,866
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 437,387
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 439,756
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 437,387
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,369
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,028
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,871
D. Služby (účtová skupina 51) 100,995
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,739
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,608
4. Sociální náklady (527, 528) 1,029
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,849
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,425
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,149
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 165,728
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 300,521
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 49
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141,214
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 140,000
2. Ostatní náklady (562A) 140,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141,165
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,563
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,262
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333516 TIN: 2020810990 DIČ: SK2020810990
 • Sídlo: ELVIS, Obchodná 27, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava 27.09.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Boris Schigunov 5 643 € (56.7%) Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
  Tamara Rajhman 996 € (10%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  Asia Schigunov 3 320 € (33.3%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2001Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Schigunov Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   07.01.1997Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   06.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   24.06.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   23.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   26.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   18.06.1993Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   17.06.1993Zrušené sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava
   01.10.1992Nové obchodné meno:
   ELVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava