Vytvořte fakturu

FIDAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FIDAT
IČO 31333559
TIN 2020299677
DIČ SK2020299677
Datum vytvoření 06 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIDAT
Fraňa Kráľa 24
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 221 554 €
Zisk 2 297 €
Kapitál 259 199 €
Vlastní kapitál 136 073 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245258463
Fax(y) 0245258463
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 136,874
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 111,891
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,026
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,164
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,520
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 221,738
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 138,370
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 18,589
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 18,589
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,859
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 115,625
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,297
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,368
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,868
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,054
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,098
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,632
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,420
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,904
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,446
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 221,554
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 201,047
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,507
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 216,362
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,504
C. Služby (účtová skupina 51) 87,659
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,345
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,505
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 33,207
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,266
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,408
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,192
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 58,884
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 117
X. Úrokové výnosy (662) 114
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,052
M. Úrokové náklady (562) 1,507
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 252
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 293
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,935
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,257
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333559 TIN: 2020299677 DIČ: SK2020299677
 • Sídlo: FIDAT, Fraňa Kráľa 24, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava 06.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vít Fila 18 589 € (100%) Fraňa Kráľa 24 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.1992
   14.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava Skončenie funkcie: 02.01.2002
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   16.05.2001Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava Skončenie funkcie: 02.01.2002
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   15.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   31.08.1995Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických tlačovín
   vydávanie, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   06.10.1992Nové obchodné meno:
   FIDAT, s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   polygrafická výroba /kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač/
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava