Vytvořte fakturu

SANY GO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SANY GO
IČO 31333567
TIN 2020295090
DIČ SK2020295090
Datum vytvoření 07 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANY GO
Špitálska 16
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 648 €
Zisk 24 998 €
Kapitál 92 344 €
Vlastní kapitál 48 065 €
Kontaktní informace
Email sany.go@slovanet.sk
webové stránky http://www.svetbaterii.sk
Telefon(y) +421252921785
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,418
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,474
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 270
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,975
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 96,892
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,154
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,054
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,463
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,998
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,738
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,253
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,425
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,263
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 565
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,485
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 133,648
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 131,511
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,137
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 98,983
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 55,979
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,962
C. Služby (účtová skupina 51) 29,141
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 759
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,923
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 219
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,665
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,429
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,351
M. Úrokové náklady (562) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,271
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,349
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,316
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,318
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,998
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333567 TIN: 2020295090 DIČ: SK2020295090
 • Sídlo: SANY GO, Špitálska 16, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava 11.11.1998
  Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04 14.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Saniga 3 320 € (50%) Lackova 3 Bratislava
  Ing. Tomáš Saniga 3 320 € (50%) Lackova 3 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04
   Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.07.2009
   14.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   06.10.1992Nové obchodné meno:
   SANY GO, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 16 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava