Vytvořte fakturu

TCS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TCS
IČO 31333648
TIN 2020290745
DIČ SK2020290745
Datum vytvoření 07 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TCS
Révova 23
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 385 606 €
Zisk 79 761 €
Kapitál 1 081 319 €
Vlastní kapitál 736 726 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249112311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 790,854
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,114
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,114
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,114
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 784,669
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 527,644
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 448,680
3. Výrobky (123) - /194/ 78,964
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 408
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 408
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,272
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 219,707
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,707
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,858
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,707
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,345
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,771
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,574
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,071
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,071
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 790,854
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 518,115
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 431,051
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 431,051
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 272,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,290
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,290
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 260,336
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 239,497
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,497
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,354
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,426
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,013
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,385,606
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,385,606
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,840,722
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 525,486
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 268
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,130
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,281,026
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,429,648
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 445,975
D. Služby (účtová skupina 51) 182,107
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 215,676
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,823
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,442
4. Sociální náklady (527, 528) 5,411
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,125
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,445
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,445
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,050
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,580
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,876
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,010
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 989
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -979
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,601
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,840
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,709
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,131
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333648 TIN: 2020290745 DIČ: SK2020290745
 • Sídlo: TCS, Révova 23, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava 05.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Pivarči 3 319 € (50%) Révová 13 Bratislava
  TRAFIMET S.P.A. 3 319 € (50%) Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2005Noví spoločníci:
   TRAFIMET S.P.A. Via del Lavoro 8 Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   10.10.2001Noví spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   09.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   21.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   20.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   29.05.1996Noví spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   28.05.1996Zrušeny spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Bouška
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   TCS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   výroba strojov a prístrojov pre určité hospodárske odvetvia a to komponentov zváracích a rezacích strojov
   Noví spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Bouška