Vytvořte fakturu

TURSERVIS KST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TURSERVIS KST
IČO 31333656
TIN 2020332820
Datum vytvoření 07 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TURSERVIS KST
Záborského 33
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 692 €
Zisk -2 656 €
Kapitál 108 140 €
Vlastní kapitál 21 702 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.kst.sk
Telefon(y) +421244454088
Mobile(y) +421917828613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 98,310
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 98,310
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 46,924
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 98,388
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,045
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,398
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,656
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,343
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,746
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 597
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 117
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,692
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,692
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,112
C. Služby (účtová skupina 51) 34
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 82
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,448
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,548
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,420
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -34
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,491
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,165
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,656
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4225761.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333656 TIN: 2020332820
 • Sídlo: TURSERVIS KST, Záborského 33, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Dragúň Bazovského 2360 Topoľčany 955 03 11.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Klub slovenských turistov 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dragúň Bazovského 2360 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 11.03.2015
   30.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Perhala Sputniková 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.11.2010
   22.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Perhala Sputniková 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.11.2010
   21.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2009
   RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 145/5 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.08.2009
   31.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2009
   RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 145/5 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.08.2009
   30.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   15.09.2008Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Záborského 33 Bratislava 831 03
   14.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   07.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Povoda Čulenova 5050/12 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   12.04.2006Nové sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Povoda Čulenova 5050/12 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   11.04.2006Zrušené sidlo:
   Lazovná 17 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen Vznik funkcie: 08.01.2003
   10.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen Vznik funkcie: 08.01.2003
   09.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen
   17.01.2001Nové sidlo:
   Lazovná 17 Banská Bystrica 974 01
   16.01.2001Zrušené sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ladislav Khandl Pekná cesta 5 Bratislava
   Jaroslav Kuril Teplická 5 Bratislava
   31.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen
   30.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dalimír Kubala Grösslingova 9 Bratislava
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   27.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01
   26.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vratislav Schaal sídl. M. Nešpora 30 Holíč
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   TURSERVIS KST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   Prechodné ubytovanie
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   Reklamné činnosti
   Organizovanie športových a turistických podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kuril Teplická 5 Bratislava
   12.03.1997Zrušené obchodné meno:
   TURSERVIS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/a Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zmenárenská činnosť
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Cvopa Čachtická 7 Bratislava
   06.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vratislav Schaal sídl. M. Nešpora 30 Holíč
   24.11.1992Nové predmety činnosti:
   Zmenárenská činnosť
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   TURSERVIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/a Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prenájom turistických objektov, spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Sprostredkovanie výkonu služieb v oblasti sprievodcovskej činnosti
   Nakladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Ekologické práce /značkovanie turistických chodníkov, kosenie, čistenie chodníkov a pod./
   Organizovanie telovýchovných kurzov v oblasti turistiky
   Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Cvopa Čachtická 7 Bratislava
   PhDr. Ladislav Khandl Pekná cesta 5 Bratislava
   JUDr. Dalimír Kubala Grösslingova 9 Bratislava