Vytvořte fakturu

EKOTRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOTRADE
IČO 31333761
TIN 2020299039
DIČ SK2020299039
Datum vytvoření 06 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTRADE
Hurbanovo námestie 9
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 241 €
Zisk 2 066 €
Kapitál 22 546 €
Vlastní kapitál 33 849 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255569758
Mobile(y) +421903765705
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,613
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,613
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,045
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,966
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,966
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 568
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 504
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,613
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,914
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 450
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 450
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 26,759
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,066
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -13,301
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,351
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,351
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 77
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -18,740
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,241
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,241
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,241
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,118
D. Služby (účtová skupina 51) 2,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,123
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,323
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,030
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 964
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,066
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015