Vytvořte fakturu

ARTEFAKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARTEFAKT
IČO 31333842
TIN 2020297026
DIČ SK2020297026
Datum vytvoření 09 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTEFAKT
Slepá 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 090 €
Zisk -833 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 353,439
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 258,675
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 258,675
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 256,262
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 471
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,942
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,277
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,277
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,487
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 662
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,825
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 353,439
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 205,935
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,578
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,578
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 242
2. Ostatní fondy (427, 42X) 242
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 180,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 404,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -223,734
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -833
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,504
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,001
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 79,552
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,552
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,449
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,903
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 97,788
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,090
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 97,788
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 302
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,919
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,386
D. Služby (účtová skupina 51) 62,276
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 244
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,003
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,171
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,126
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,045
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,936
2. Ostatní náklady (562A) 1,936
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,109
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,044
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 127
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31333842 TIN: 2020297026 DIČ: SK2020297026
 • Sídlo: ARTEFAKT, Slepá 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zita Furková Slepá 3 Bratislava 19.03.1998
  Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 26.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zita Furková 6 639 € (100%) Slepá 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.03.2012
   17.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   19.03.1998Nové sidlo:
   Slepá 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   ozvučenie audiovizuálnych záznamov
   výroba a predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   02.12.1993Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   ARTEFAKT, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava