Vytvořte fakturu

UPSTREAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Obchodní název UPSTREAM
IČO 31333877
TIN 2020317233
DIČ SK2020317233
Datum vytvoření 09 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPSTREAM
Kutuzovova 5/A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 779 €
Zisk 659 €
Kontaktní informace
Email recepcia@upstream.sk
Telefon(y) 0240200810
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,147
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,147
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,882
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,445
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,850
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,256
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,243
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,511
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,592
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 108,306
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,233
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 98,414
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 659
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,286
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,610
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 496
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -939
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,435
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 780
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,400
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 117,779
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 396
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 110,819
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,556
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 114,635
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 286
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,076
C. Služby (účtová skupina 51) 102,817
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 68
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 548
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,058
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,144
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,036
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 15
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,384
M. Úrokové náklady (562) 477
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 903
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,369
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,775
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,116
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 659
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • IČO :31333877 TIN: 2020317233 DIČ: SK2020317233
 • Sídlo: UPSTREAM, Kutuzovova 5/A, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07 02.08.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Šembera 5 000 € (100%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2012Nové obchodné meno:
   UPSTREAM, s. r. o.
   15.03.2012Zrušené obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   04.06.2009Nové obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   03.06.2009Zrušené obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   02.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   01.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   29.12.2005Nové obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   28.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   07.05.2001Noví spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   07.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   06.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.04.1996Nové predmety činnosti:
   marketing - prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   14.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   reklamná, vydavateľská a sprostredkovateľská činnosť
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava