Vytvořte fakturu

PROSPER, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROSPER, družstvo
IČO 31334008
TIN 2020295805
DIČ SK2020295805
Datum vytvoření 12 Říjen 1992
Company category Družstvo
Sídlo PROSPER, družstvo
Poštová 4
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 130 925 €
Zisk 54 281 €
Kapitál 75 442 €
Vlastní kapitál 69 159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905489750
Mobile(y) 0905489750
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 57,083
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 57,083
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,958
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,127
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,326
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,303
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,808
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 75,210
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,435
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,494
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,281
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,775
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 284
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,721
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,753
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,227
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 741
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,770
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 130,925
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,925
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 58,484
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,528
C. Služby (účtová skupina 51) 16,600
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,657
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,709
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,985
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,441
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,797
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,851
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,851
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,849
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 69,592
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,311
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 54,281
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334008 TIN: 2020295805 DIČ: SK2020295805
 • Sídlo: PROSPER, družstvo, Poštová 4, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 21.10.2004
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   "PROSPER, družstvo"
   Nové sidlo:
   Poštová 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie správy a údržby obytného domu na Poštovej ulici 4 v Bratislave, prenájom nebytových priestorov tam sa nachádzajúcich a poskytovanie súvisiacich služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava