Vytvořte fakturu

ERBO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ERBO
IČO 31334083
TIN 2020317167
DIČ SK2020317167
Datum vytvoření 12 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERBO
Sedmokráskova 10
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 730 €
Zisk -7 500 €
Kapitál 15 942 €
Vlastní kapitál 1 510 €
Kontaktní informace
Email cmpoloma@gmail.com
Telefon(y) 0243330406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,670
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,670
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,670
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,898
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,294
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,254
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 215
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,783
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,747
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,608
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,608
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,500
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,036
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,076
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 927
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,101
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,730
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,280
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,550
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,865
D. Služby (účtová skupina 51) 5,126
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,714
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,475
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 513
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 630
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 630
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,039
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,739
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 501
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 501
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -501
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,540
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,500
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334083 TIN: 2020317167 DIČ: SK2020317167
 • Sídlo: ERBO, Sedmokráskova 10, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava 12.10.1992
  Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava 12.10.1992
  Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava 12.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vojtech Červenka 3 320 € (50%) Martinčekova 5 Bratislava
  Milan Masár 3 320 € (50%) Sedmikráskova 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   ERBOSPOL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sedmokráskova 10 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení, elektrických inštalácií a bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava