Vytvořte fakturu

NOVACAN-CORPORATION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVACAN-CORPORATION
IČO 31334318
TIN 2020332941
DIČ SK2020332941
Datum vytvoření 14 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVACAN-CORPORATION
Záhradnícka 66
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 500 €
Zisk -37 843 €
Kapitál 317 534 €
Vlastní kapitál 159 181 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 269,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 249,230
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 249,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,338
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,892
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,987
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,600
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 556
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,898
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,898
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,909
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,064
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,845
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 390
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,607
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,339
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,984
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,984
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 115,364
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 361,867
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -246,503
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,843
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,268
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,063
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 366
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,359
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,205
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,304
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,255
D. Služby (účtová skupina 51) 8,158
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,612
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,612
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 764
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,804
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,913
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,082
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,970
2. Ostatní náklady (562A) 5,970
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,078
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -36,882
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -37,843
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334318 TIN: 2020332941 DIČ: SK2020332941
 • Sídlo: NOVACAN-CORPORATION, Záhradnícka 66, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Adriana Tomčalová M.Marečka 974/4 Myjava 907 01 31.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Adriana Tomčalová 39 834 € (100%) M.Marečka 974/4 Myjava 907 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Tomčalová M.Marečka 974/4 Myjava 907 01 Vznik funkcie: 31.03.2009
   30.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   25.02.2009Noví spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   24.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   12.02.2008Nové sidlo:
   Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   11.02.2008Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 4/A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   06.10.2004Noví spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   05.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   06.12.2002Nové sidlo:
   Havlíčkova 4/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   17.07.1998Nové predmety činnosti:
   leasing
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   NOVACAN-CORPORATION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   22.12.1994Zrušené obchodné meno:
   PLANCORP INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 843 15
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   Ing. Ľubica Siváková Budovateľská 956 Stupava
   14.10.1992Nové obchodné meno:
   PLANCORP INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 843 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   Ing. Ľubica Siváková Budovateľská 956 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava