Vytvořte fakturu

SLOVUNION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVUNION
IČO 31334342
TIN 2020343292
DIČ SK2020343292
Datum vytvoření 19 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVUNION
Sološnická 49
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 692 €
Zisk -473 €
Kapitál 32 €
Vlastní kapitál -10 698 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265428806
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,171
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,651
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -18,988
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -473
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,249
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,249
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,189
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 692
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 692
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 133
C. Služby (účtová skupina 51) 100
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 559
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -100
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 487
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015