Vytvořte fakturu

H.N.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H.N.P.
IČO 31334385
TIN 2020350871
DIČ SK2020350871
Datum vytvoření 19 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.N.P.
Furdekova 11
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 281 067 €
Zisk 12 848 €
Kapitál 60 574 €
Vlastní kapitál 18 558 €
Kontaktní informace
Email optika.eden@gmail.sk
Telefon(y) 0252962356, 0910909707, 0905401943
Mobile(y) +421911999551, 0905401943
Fax(y) 0252962356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,667
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,667
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,667
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,689
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 33
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 753
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,715
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,948
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,356
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,407
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 54,413
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,494
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,848
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,949
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,494
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,968
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,226
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,903
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,526
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,313
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 281,067
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 266,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,367
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 261,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 140,743
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,589
C. Služby (účtová skupina 51) 50,754
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 54,965
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 700
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,448
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,015
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,853
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,614
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,468
M. Úrokové náklady (562) 114
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,354
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,468
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,385
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,537
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,848
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334385 TIN: 2020350871 DIČ: SK2020350871
 • Sídlo: H.N.P., Furdekova 11, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04 06.07.1998
  Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42 06.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jolana Noseková 3 320 € (50%) Furdekova 11 Bratislava 851 04
  Tibor Pomšahár 3 320 € (50%) 708 Dunajská Lužná 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore: oftalmológia
   06.07.1998Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   13.10.1993Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   12.10.1993Zrušené sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   19.10.1992Nové obchodné meno:
   H.N.P. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných právnych predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   očná optika
   poradensko-konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ekológie
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná