Vytvořte fakturu

ARFER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název ARFER
Stav Zničeno
IČO 31334440
TIN 2020352158
DIČ SK2020352158
Datum vytvoření 19 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARFER
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -42 847 €
Kapitál 137 163 €
Vlastní kapitál -77 636 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315623165, 0315624417
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,373
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,373
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,532
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,885
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,658
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,905
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -120,483
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 168,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -252,939
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,847
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,388
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,494
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 181,894
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,803
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 56,786
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,551
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 754
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,559
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 604
C. Služby (účtová skupina 51) 5,278
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 45
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,632
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,559
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,882
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,559
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,288
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,847
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016
 • IČO :31334440 TIN: 2020352158 DIČ: SK2020352158
 • Sídlo: ARFER, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Říjen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   06.05.2005Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným