Vytvořte fakturu

DANADA PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANADA PLUS
IČO 31334458
TIN 2020873107
Datum vytvoření 21 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANADA PLUS
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -6 084 €
Kapitál 46 447 €
Vlastní kapitál -96 310 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,325
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,448
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,448
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 480
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,122
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 20,846
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,754
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,754
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,754
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 92
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,325
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -102,393
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,344
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -109,653
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,327
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,980
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,084
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,718
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 145,718
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,432
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,432
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 127,588
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,535
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138
D. Služby (účtová skupina 51) 1,036
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 359
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,130
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,130
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 872
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,535
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334458 TIN: 2020873107
 • Sídlo: DANADA PLUS, Liptovská 2/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91 26.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Rudolf Adamčik 6 675 € (50%) 1. mája 202/12 Limbach 900 91
  Ing. Jozef Danác 6 675 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.2007Nové obchodné meno:
   DANADA PLUS, s.r.o.
   02.03.2007Zrušené obchodné meno:
   DANDA PLUS, s.r.o.
   12.01.2007Nové obchodné meno:
   DANDA PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Liptovská 2/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Danác Nám. Hraničiarov 9 Bratislava 851 01
   11.01.2007Zrušené obchodné meno:
   ADM - JELENEC, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava 931 03
   Igor Menyhárt Hakenova 10 Bratislava 851 01
   26.02.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava 931 03
   Igor Menyhárt Hakenova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik Bárdošova 12 Bratislava
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava
   Igor Menyhárt Černyševského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčík
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   ADM - JELENEC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik Bárdošova 12 Bratislava
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava
   Igor Menyhárt Černyševského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rudolf Adamčík