Vytvořte fakturu

CarCode - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CarCode
IČO 31334491
TIN 2020335845
DIČ SK2020335845
Datum vytvoření 20 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CarCode
Skalická cesta 17
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 325 €
Zisk -2 143 €
Kapitál 98 196 €
Vlastní kapitál 66 246 €
Kontaktní informace
Email carcode@carcode.sk
webové stránky http://www.carcode.sk
Telefon(y) +421244250105, +421244452970, +421244250129
Mobile(y) +421904200800, +421911706272
Fax(y) 0336405060, 0244452970
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,096
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,096
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,968
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 41,740
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,535
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,933
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,064
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 64,103
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 58,943
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,143
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,961
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,738
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,508
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,075
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,155
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,325
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,984
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 107
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,144
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,091
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,209
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,831
C. Služby (účtová skupina 51) 11,269
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 108
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -2,424
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,516
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -766
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,235
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 320
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 313
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -320
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,086
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,057
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015