Vytvořte fakturu

BASE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BASE
IČO 31334636
TIN 2020345415
DIČ SK2020345415
Datum vytvoření 21 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASE
Karloveská 27
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 250 €
Zisk -5 744 €
Kapitál 23 664 €
Vlastní kapitál 21 851 €
Kontaktní informace
Email balazs@kancelarskynabytok.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,049
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,049
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,049
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,686
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,869
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,735
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,107
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,496
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,716
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,744
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,628
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,628
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 373
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,125
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 130
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 250
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,808
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 773
C. Služby (účtová skupina 51) 306
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,566
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,558
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -829
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 152
XI. Kurzové zisky (663) 152
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 378
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 378
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -226
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,784
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334636 TIN: 2020345415 DIČ: SK2020345415
 • Sídlo: BASE, Karloveská 27, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04 21.10.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Fülöp 5 643 € (85%) Karloveská 27 Bratislava 841 04
  Mgr. Slávka Fülöpová 996 € (15%) Púpavová 28 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2008Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   poradenstvo v oblasti strojárstva v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Slávka Fülöpová Púpavová 28 Bratislava 841 04
   04.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie a riadenie projektovania elektrických zariadení NN, bleskozvodov a oznamovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojárstva
   hlavne pri stavbe lodí; pri projektovaní, výrobe a používaní poľnohospodárskych strojov; pri projektovaní a stavbe čistiarní odpadových vôd; pri navrhovaní tlakových nádob
   vyhotovenie výkresovej dokumentácie v oblasti strojárstva
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár pobyt na území SR : Révová 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Révová 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.11.2006
   02.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár pobyt na území SR : Révová 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.10.1992
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Révová 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.11.2006
   01.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rosenbühel g. 19 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rosenbühel g. 19 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rechte Wienzelle 9a/9 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   BASE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   projektovanie a riadenie projektovania elektrických zariadení NN, bleskozvodov a oznamovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojárstva
   hlavne pri stavbe lodí; pri projektovaní, výrobe a používaní poľnohospodárskych strojov; pri projektovaní a stavbe čistiarní odpadových vôd; pri navrhovaní tlakových nádob
   vyhotovenie výkresovej dokumentácie v oblasti strojárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rechte Wienzelle 9a/9 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Fülöp