Vytvořte fakturu

UNISAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název UNISAS
Stav Zničeno
IČO 31334679
TIN 2020343237
DIČ SK2020343237
Datum vytvoření 21 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISAS
Mierová 250
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 €
Zisk -1 084 €
Kapitál 46 956 €
Vlastní kapitál 4 356 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.unisas.sk
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,213
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,213
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 665
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 665
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 548
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 548
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,213
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,256
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 86,648
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,392
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -8,262
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -9,742
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -9,742
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416
D. Služby (účtová skupina 51) 416
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -416
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -223
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,084
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016
 • IČO :31334679 TIN: 2020343237 DIČ: SK2020343237
 • Sídlo: UNISAS, Mierová 250, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Pevala Bratislava 841 01 19.04.1999
  Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava 19.04.1999
  Miroslav Rybanský Bratislava 19.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Pevala 1 328 € (20%) Bratislava 841 01
  Dušan Rybanský 2 656 € (40%) Krížna 28 Bratislava
  Miroslav Rybanský 2 656 € (40%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2016Nové obchodné meno:
   UNISAS spol. s r. o. v likvidácii
   18.12.2009Nové sidlo:
   Mierová 250 Bratislava 821 05
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   21.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek.
   Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia