Vytvořte fakturu

Slovart - Print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovart - Print
Stav Zničeno
IČO 31334687
TIN 2020295365
DIČ SK2020295365
Datum vytvoření 21 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart - Print
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 655 568 €
Zisk -110 361 €
Kapitál 679 549 €
Vlastní kapitál 44 474 €
Kontaktní informace
Email slovartprint@slovartprint.sk
Telefon(y) 0244881022, 0244881035, 0244881066, 0244881277, 0244881731
Fax(y) 0244881022, 0244881277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 473,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,146
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,146
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,146
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 470,739
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 26,076
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,023
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 438,779
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 361,176
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,674
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,502
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 77,603
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,884
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,093
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,791
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 411
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 411
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 473,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,887
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 59,750
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 59,750
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,975
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,975
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,251
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,251
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,361
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,183
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 163
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 163
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 493,939
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,640
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 380,162
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,383
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,431
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,299
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,575
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,449
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,044
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 655,568
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 647,666
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,901
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,001
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,584
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 525,494
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,456
D. Služby (účtová skupina 51) 44,063
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 102,744
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,009
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,415
4. Sociální náklady (527, 528) 3,320
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,214
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,052
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,052
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,324
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -175
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,653
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,457
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,398
2. Ostatní náklady (562A) 3,398
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,575
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,484
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,406
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,422
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,939
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,059
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334687 TIN: 2020295365 DIČ: SK2020295365
 • Sídlo: Slovart - Print, Radničné nám. 4, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   13.09.2013Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.09.2013Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   22.08.2013Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   21.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   25.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   24.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   19.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   19.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   21.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   20.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   22.07.2003Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   19.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.1999Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   27.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   26.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják
   11.03.1993Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   19.12.1992Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   18.12.1992Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják