Vytvořte fakturu

MERKUR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERKUR
IČO 31334849
TIN 2020908604
DIČ SK2020908604
Datum vytvoření 23 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERKUR
Saratovská 9
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 852 €
Zisk 8 640 €
Kapitál 4 739 €
Vlastní kapitál -65 597 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243422991, 0905766513
Mobile(y) 0905766513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,171
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,487
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,046
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,171
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -56,957
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -72,236
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,640
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,128
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,929
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 946
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,164
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,802
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 604
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,852
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 72,348
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,004
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,762
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 32,084
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,758
C. Služby (účtová skupina 51) 16,175
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,358
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 209
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 840
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,090
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,331
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 190
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,900
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,260
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334849 TIN: 2020908604 DIČ: SK2020908604
 • Sídlo: MERKUR, Saratovská 9, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava 11.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Krpelan 6 639 € (100%) Mlynarovičova 24 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.05.2004Nové sidlo:
   Saratovská 9 Bratislava 841 02
   01.05.2004Zrušené sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   20.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   11.02.2000Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   10.02.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   elektroištalačné práce a údržba
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Gejza Lelkes Zlaté piesky 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krpelan
   Gejza Lelkes
   23.10.1992Nové obchodné meno:
   MERKUR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reštauračné a stravovacie služby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroištalačné práce a údržba
   Noví spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Gejza Lelkes Zlaté piesky 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krpelan
   Gejza Lelkes