Vytvořte fakturu

I. S. D. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I. S. D.
IČO 31334890
TIN 2020350893
DIČ SK2020350893
Datum vytvoření 26 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. S. D.
Strečnianska 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 319 462 €
Zisk 3 072 €
Kapitál 161 306 €
Vlastní kapitál 80 521 €
Kontaktní informace
Email isd@nextra.sk
Telefon(y) 0263836007
Fax(y) 0263836007
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 172,200
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,107
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 44,922
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 678
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,244
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,361
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,955
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,955
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,824
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 68,372
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,452
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,200
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,593
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 73,217
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 76,912
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,695
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,607
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,155
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,155
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,490
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,005
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,005
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 633
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 344
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,072
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 436
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,305
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,657
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 316,420
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 319,462
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 311,550
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,870
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,354
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 267,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,685
D. Služby (účtová skupina 51) 20,727
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,761
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,663
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,049
4. Sociální náklady (527, 528) 49
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,138
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,108
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,621
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 866
XII. Kurzové zisky (663) 866
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,423
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,625
2. Ostatní náklady (562A) 2,625
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,557
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,551
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,479
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,479
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31334890 TIN: 2020350893 DIČ: SK2020350893
 • Sídlo: I. S. D., Strečnianska 1, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava 26.10.1992
  Janka Strečková Hálova 8 Bratislava 16.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Strečko 5 312 € (80%) Hálova 8 Bratislava
  Janka Strečková 1 328 € (20%) Hálova 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 26.10.1992
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   23.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko
   26.10.1992Nové obchodné meno:
   I. S. D. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   poradenská činnosť v obchode
   kúpa a predaj časopisov, tabakových výrobkov a spotrebného tovaru
   pohostinská činnosť
   výroba zmrzliny
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko